Sociokultūrinės kryžkelės ir ribos: muzikinės mikroistorijos

TARPTAUTINĖ MUZIKOLOGŲ KONFERENCIJA
Sociokultūrinės kryžkelės ir ribos: muzikinės mikroistorijos
Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija (Vilnius)
2013 m. rugsėjo 4–7 d.

Šiuolaikiniame globaliame pasaulyje kultūrų sąveika persmelkia muzikines praktikas ir diskursus, radikaliai veikdama sociokultūrinę vaizduotę ir keisdama nusistovėjusius kultūrinių teritorijų vaizdinius. Vis dėlto muzikos istorija rodo, kad kultūrinių susitikimų ir išsiskyrimų dinamika visuomet buvo vienas svarbiausių individų ir bendruomenių tapatybės formavimo ir kitų kultūrų supratimo veiksnys. Trijų kaimyninių regionų – Baltijos kraštų, Centrinės ir Rytų Europos bei Rusijos – muzikologai inicijuoja tarptautinę tarpregioninę muzikologų konferenciją, skirtą kultūrinių sąveikų ir atoveiksmių kritinei peržvalgai iš mikroistorijos perspektyvos. Vienas renginio tikslų – inicijuoti naujais duomenimis ir teorinėmis prieitimis pagristas tarpregionines muzikologų diskusijas.

Susitelkdama į Baltijos kraštų, Centrinės ir Rytų Europos regioną, ši konferencija siekia paskatinti diskusijas apie sociokultūrines sąveikas ir atoveiksmius muzikinėse praktikose ir diskursuose moderniais amžiais. Atsižvelgdami į kritinės muzikologijos iššūkius ir „antropologinį posūkį“ kultūros istorijos tyrinėjimuose, organizatoriai teikia prioritetą mikroistorijai, sykiu skatina atsižvelgti į atvejų analizę, neformalius ryšius ir terpes, interpretacines bendruomenes, komunikacijos kanalus ir tinklus. Sykiu konferencijoje siekiama suteikti galimybę kaimyninių regionų muzikos tyrinėtojams pasidalinti po Šaltojo karo pabaigos naujai atsivėrusių šaltinių ir duomenų tyrinėjimų rezultatais. Siūlomos svarstyti temos:

  • Sociokultūrinės kryžkelės ir individualios kūrybiškumo konfigūracijos;
  • Kultūrinės ribos ir muzikinė vaizduotė: kūryba versus interpretacija;
  • Įveikiant ribas: asmeniniai susitikimai ir tarpkultūriniai tinklai;
  • Sociokultūrinės sąveikos ir prieštaros: individualūs ir instituciniai diskursai;
  • Idėjų ir praktikų migracijos: kultūrinių mainų ir traukos srautai (Vilnius–Talinas, St. Peterburgas–Paryžius, etc.) ir individualūs pėdsakai;
  • Įsiklausyti į Kitą: kultūrinės recepcijos ir politikos transformacijos;
  • Kultūrinės atmintys: konkuruojančios perspektyvos ir muzikinės praktikos;
  • Viršnacionalinės, regioninės muzikos istorijos kaip sudėtinės unikalios tapatybės (pvz., Balkanai, Artimieji Rytai, Šiaurė, Baltija etc.) raiška.

Konferencija vyks anglų ir vokiečių kalbomis. Kviečiame teikti apskritų stalų, studijų grupių ir individualių pranešimų paraiškas iki 2013 m. sausio 15 d. Santrauka (ne daugiau 300 žodžių, 20 min. individualus pranešimas) kartu su CV (ne daugiau 150 žodžių) turi būti siunčiama konferencijos koordinatorei dr. Rimai Povilionienei mokslas@lmta.lt. Teikiant apskritų stalų ar studijų grupių paraiškas, reikalingas bendras pristatymas. Informacija apie paraiškų atranką bus paskelbta 2013 m. vasario mėn. Detalesnė informacija apie konferencijos programą bus paskelbta 2013 m. balandžio mėnesį Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos tinklapyje (www.lmta.lt). Rinktiniai pranešimai bus publikuoti bendradarbiaujant su moksliniais žurnalais „Lietuvo muzikologija“ (Lietuva) ir „Opera Musicologica“ (Rusija).